LDA

Algemene Leden Vergadering (ALV) uitgesteld - 1 februari 2021

Gezien de huidige "lockdown" maatregelen wordt de Algemene Leden Vergadering vier maanden uitgesteld zoals wettelijk door de Spoedwet COVID 19 is toegestaan.
Alle LDA leden zijn hierover per email op de hoogte gebracht.
Indien er na vier maanden nog steeds strenge coronamaatregelen gelden waardoor we niet met een grotere groep bijeen mogen komen zullen we deze nog eens 2 maanden uitstellen of een digitale ALV beleggen.