LDA

Océ

   

ES1000 copier

Mosa

Mosa gevelsysteem tegels

Lamers Tooling

Matrijs voor microscoop kappen

Leolux

   

Fauteuil Pallone

GBO Design

   

Fancom Lumina

DSM

   

Dyneema vezel

Staco

 

 Rooster technologie

4D Design

   

3D schakelbare elementen

Missie en doel

Missie

Design en innovatie in Limburg vindt veelal besloten plaats binnen de eigenonderneming en branche. Hierdoor blijft het uitwisselen van contacten, ideeën en
ervaringen beperkt tot de eigen kleine kring van medewerkers, toeleveranciers en afnemers.
De LDA, op 6 augustus 2003 opgericht door ir. Marc Meijers (directeur MMD) en Jan van Duppen (ex-directeur Design Academie Eindhoven), wil hierin verandering brengen door verantwoordelijken voor productontwikkeling en ontwerpers bij elkaar te brengen met als algemeen doel het bevorderen van netwerken binnen en discussie over het vakgebied industrieel ontwerpen.

Definitie design

Wanneer in de context van de LDA wordt gesproken over 'design' heeft het in alle gevallen betrekking op 'product design':
het ontwerpen en ontwikkelen van 3-dimensionale, seriematig vervaardigde consumenten- en professionele producten door of voor zelfspecificerende bedrijven,
waarin expliciet aandacht wordt besteed aan vormgeving en ergonomie.

 

Doelstellingen

De doelstellingen van de LDA zijn de volgende:

Netwerken

  • realiseren en bevorderen van netwerken tussen de leden
  • uitwisselen van ervaringen, kennis en ideeën tussen de leden ten aanzien van design, innovatie en/of bedrijfsgerelateerde aspecten
  • informeren en sensibiliseren van bedrijven (met name het MKB) en instellingen die met design aan de slag willen
  • het organiseren van designgerelateerde evenementen, waaronder bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten, lezingen, excursies, symposia en exposities


Promotie/publiciteit

  • het vormen van een gesprekspartner c.q. belangenvereniging ten aanzien van design in Limburg
  • in algemene zin: het stimuleren, verbeteren en onder de aandacht brengen   van het professionele designklimaat in de Provincie Limburg

 

Doelgroep


Tot de potentiële leden van de Limburgse Design Associatie rekenen wij:
alle bedrijven in de productontwikkelketen waarbij productdesign, zoals onder Missie is gedefinieerd, een belangrijke rol speelt.
Daaronder vallen ondernemingen met een designafdeling, design- en ontwerpbureaus, maar b.v. ook modelbouwers, matrijzenmakers, spuitgieters en ingenieursburo’s.
Ook studenten die een relevante ontwerpopleiding volgen zijn welkom.

Voor alle leden geldt dat het werkgebied of enig aantoonbaar belang moet liggen binnen de provincie Limburg.

Onderstaand plaatje laat zien waar de LDA leden zich bevinden in de productketen.

LDA leden in de keten 800x600