LDA

Verslag LDA webinar - 11 juni 2020

Door Corona locked down maar niet on hold!
Om langzamerhand weer onze activiteiten te kunnen ontplooien, hebben wij een korte online LDA presentatie georganiseerd op 11 juni. Om e.e.a. goed te kunnen regelen zijn wij uitgegaan van maximaal 10 deelnemers.
Dankzij onze secretaris en Teams leider Cindy Ras was de sessie met ongeveer 10 deelnemers als try-out een succes.
In deze webinar adresseerden wij twee onderwerpen:
“Design voor circulariteit, introductie” door Industrial & Architectural designer tevens LDA voorzitter Rinus van den Berg  en
“LCA analyse als tool voor productontwikkeling” door Koen Goorman, Natural Science Engineer bij Blue Engineering.

Rinus van den Berg gebruikte een update van zijn oude colleges m.b.t. design aan de TUE uit 2008. Zijn ervaringen m.b.t. duurzame productontwikkeling zijn gebaseerd op 50 jaar designwerk bij o.a. SAR/TUE en DSM. Kernpunt is dat design de driver is voor het creëren van circulaire materiaal transformatie systemen. Design is de interface tussen materiaal en markt. In zijn presentatie geeft hij een overzicht van wat de vereiste zijn voor circulaire productontwikkeling. Veel van die directieven zijn een synthese van wat er m.b.t. duurzaamheid in de afgelopen 50 jaar aan ideeën zijn ontwikkeld. Probleem, in door mensen gedreven materiaal transformatie systemen, is de mens zelf. Die mens is enerzijds deelnemer in het maakproces en anderzijds in het gebruik proces. Actief stimuleren en controle over de maak, gebruik en hergebruik keten is cruciaal om circulaire transformatie systemen te bevorderen.

Koen Goorman geeft ons een introductie over Life Cycle Analysis. Doel van LCA, inmiddels ook alweer een halve eeuw oud, is duurzaamheid meetbaar maken. Het is uitermate complex en stoelt vooral op de beschikbaarheid van data. Zonder de juiste input m.b.t. materiaal eigenschappen, de transformatie systemen, samenstelling, het gebruik en hergebruik van het eindproduct is een analyse niet mogelijk. Voor beleid ontwikkeling, fabrikanten, milieuclaims en o.a. designers, is het een tool om de keuze duurzaamheid van verschillende opties te ondersteunen. De complexiteit van dit soort analysis komt ook voort uit de vertaling van materiaal en productie data ( toxiciteit-energy-global warming-water-resource depletion- etc.) naar een “universele meet eenheid”. De milieu impact van het ene concept versus de andere. Uiteindelijk wordt “waarde” vertaald naar een Ecological Cost Indicator. (ECI in € ).
In de presentatie worden aan de hand van enkele voorbeelden de methodiek verklaard.
Bedrijven, die geïnteresseerd zijn voor een LCA analyse van hun producten kunnen daarvoor Blue Engineering inschakelen.

verslag

 

De presentaties zijn via de website te downloaden:
- Financing the circular economy
- Life Cycle Analysis


Rinus van den Berg 2020-06-26