LDA

Plastic is even more fantastic…If we use it well ! - verslag event 14 november 2019

Het was een geanimeerde bijeenkomst 14 november bij Ipanema Bonnefanten in Maastricht. Een prima locatie met goede service.
De ongeveer 35 deelnemers kregen een gedetailleerd inzicht over de toekomst van kunststof productie middels lezingen van Steven de Boer (Sabic), Jan Ravenstijn (ex DSM) en Eugene Rudolf (Veolia).
Rinus van den Berg, voorzitter LDA, gaf een korte introductie m.b.t. de mens in de maakketen.
De negatieve connotatie van plastic anno nu komt vooral voort uit ergernis aan de gevolgen van de wegwerpmaatschappij. En die wordt gefaciliteerd door de maakketen en leidt o.a. daardoor mede tot misbruik bij consumenten.


Dus zowel aan het begin van de keten als aan het eind van de keten is er vervuiling.
Daarnaast is er de eindigheid van grondstoffen. In geval van kunststoffen is dat voor het grote deel gebaseerd op aardolie. Een fossiele grondstof en brandstof. De eindigheid van die grondstof wordt mede bepaald door de snelheid waarmee we de olie als brandstof verstoken voor transport en energy opwekking zoals warmte en elektriciteit. Het aandeel van olie gebruik voor de productie van kunststoffen is nu ongeveer 5% maar zal zeker verdubbelen door globalisering van het consumentisme. De vraag is of we de technologie mbt productie, design, consumptie en hergebruik kunnen transformeren van een negatieve impact naar een positieve impact. Bijvoorbeeld middels het gedachte goed van Cradle 2 Cradle en het stimuleren van een circulaire maakketen c.q. economie.
In dit licht hadden we boven vermelde sprekers uitgenodigd om dit onderwerp te adresseren.

Steven de Boer van Sabic liet zien hoe het derde grootste chemie bedrijf ter wereld zich richt op de toekomst. De transformatie van fossiele grondstof als basis voor de productie van kunststoffen naar biobased is de lange termijn strategie.
Mede gedreven door EU politiek ter stimulering van een circulaire economie werkt Sabic aan het realiseren van een aantal doelstellingen mbt gebruik van biobased feed stock, gewicht reductie c.q. minimaliseren van hoeveelheid materiaal voor een specifieke functie en het zelf actief deelnemen aan recyclage processen zowel mechanisch als chemisch.
Het Truecircle project beoogt het creëren van een portfolio en diensten t.a.v. design for recyclability, mechanical recycled polymers, certified circular polymers en
certified renewable polymers. Het streven is om gerecycleerde materialen zoals PP en PE dezelfde kwaliteiten en eigenschappen te geven als de virgin materialen. Ieder kg hernieuwbaar pe/pp reduceert 2 kg of CO2 uit de atmosfeer en zelfs tot 80% als we daarmee de fossiele feed stok volledig elimineren.

Jan Ravenstijn ex DSM gaf een presentatie over zowel biobased polymers als over biodegradable polymers. Twee totaal verschillende eigenschappen c.q. materiaal concepten. Polymeren, die gemaakt worden van hernieuwbare grondstoffen kunnen zelfs duurzamer zijn dan uit fossiel grondstof zoals aardolie. Het voordeel is dat tijdens de productie minder vervuilende processen mogelijk zijn en min of meer CO2 neutraal zijn. Biodegradable kunststoffen zijn zodanig gemodificeerd dat ze onder bepaalde condities degraderen, uit een vallen, en dus onzichtbaar worden. Zowel met fossiele als hernieuwbare grondstoffen zijn degradeerbare eigenschappen te realiseren. Maar uitgezonderd van heel specifieke applicaties is degradabiliteit vanuit een LCA standpunt de slechtste oplossing ivm materiaal en energie verspilling.
Tja en als het over "litter" gaat!?: “There is no technological solution to compensate for a lack of human discipline.”

Eugene Rudolf van Veolia (*) presenteerde hoe momenteel bij Veolia kunststoffen worden gerecycleerd. Veolia is een al 160 jaar oud bedrijf dat haar oorsprong heeft in drinkwater levering en afval waterzuivering. Met 170.000 medewerkers en bijna 36 miljard euro omzet is Veolia de grootste afval verwerker ter wereld. De focus ligt op water, afval en energie. In 2018, verzorgde de Veolia groep 95 miljoen mensen met drinkwater en 63 miljoen mensen met afvalwater service, produceerde bijna 56 miljoen megawatt uur energy en transformeerde 49 miljoen metrieke tonnen afval in nieuw materialen en energy. De productielocatie in Nederland is gevestigd in Vroomshoop. Jaarlijks wordt meer dan 47.000 ton PP-recyclaat geproduceerd. In een halve eeuw heeft Veolia een grote expertise verworven in het opwaarderen van PP. Die ervaring maakt ze toonaangevend op het gebied van hergebruik van deze grondstof. Voor de afnemers betekent dat een waarborg voor kwaliteit en constante producten. Vergelijkbaar met die van nieuw materiaal. In samenwerking met andere partijen worden voortdurend nieuwe producten ontwikkeld. Door continu te innoveren en te verbeteren zijn zij een betrouwbare partner voor de lange termijn.
PP is uitermate geschikt om te worden hergebruikt. Eigenschappen kunnen eenvoudig worden aangepast voor een tweede, derde of zelfs vierde leven. In een zelfde of een geheel andere toepassing. Slim hergebruik behoudt de waarde van PP, spaart schaarse delfstoffen als olie en ontziet het milieu. Veolia heeft zich in vijf decennia ontwikkeld tot een expert op het gebied van kunststof recycling. 45.000 ton PP materialen worden succesvol toegepast in een groeiend aantal toepassingen en markten. Zie deze link m.b.t. de verwerking: https://www.youtube.com/watch?v=rYwBL_6hB2I

Met ongeveer 35 deelnemers, geanimeerde discussies, tezamen in een mooie locatie was het een geslaagd LDA event.

Rinus van den Berg
21-11-2019

(*) Tekst ten dele gekopieerd van de Veolia website

foto 14 november