LDA

Shoetastic Expert Meeting - 30 augustus 2018

Shoetastic was fantastic! Het initiatief van deze eerste expert meeting komt voort uit de samenwerking Cube - LDA - BNO om bij sommige tentoonstellingen een event te verzorgen.
De 30 deelnemers, waarvan het gros designers, kregen een interessant programma voorgeschoteld met presentaties van Ronny van der Wegen (EMMA Safety Footwear, thema circulair design), Jan Jansen (thema styling en marketing) en Rolph van Heyster Calico Jack (thema retail). Helaas heeft Oliver Hatton (Van Berlo Studio’s thema connectivity) op het laatste moment afgezegd ivm dubbele afspraken.

Omdat EMMA als schoenproducent een B2B relatie heeft, kan het relatief eenvoudig de versleten/gebruikte schoenen weer verzamelen en terugvoeren naar het bedrijf. In de lezing werd uitgebreid ingegaan op de de diverse materialen, hun compatibiliteit mbt recycling en design for dis-assembly. Om het hergebruik van materialen in nieuwe applicaties te bevorderen is nog veel onderzoek nodig. Daar liggen zeker kansen voor ( LDA ) designers om deze materiaalstromen hetzij via downcycling, maar natuurlijk liever via upcycling een tweede of derde leven te geven in allerlei applicaties.
Jan Janssen ging vooral in op de vormentaal die een schoen kan hebben en dan vooral mede op basis van allerlei materialen, zoals zijn bamboe schoen. Door bijzondere hakvormen en toch goede beloopbaarheid ontstaan de meest excentrieke creaties. Jan is een echte causeur, die met veel humor de deelnemers liet terugblikken op een succesvolle carrière.
Rolph van Heyster, die min of meer is grootgebracht tussen de schoenen, ging in op nieuwe business modellen, die o.a. via de multimedia zoals Facebook en Instagram zijn ontstaan. Hoe de schoen onder jongeren een statement is voor je identiteit. De rol die influencers spelen en hoe de industrie daar van gebruik maakt om collecties te promoten.
Na een korte discussie, onder begeleiding van Marc Meijers, sloten we af met een gezellige borrel in de Cube bar.

shoetastic event fotocollage lr